Andrey Artemov
ADRESA: Hroznová 4, 37001 Č.Budějovice
Tel.: +420 721 830 355, Email: ARTEA1AF@seznam.cz
překlady a tlumočení (ruština, francouzština, čeština); výuka jazyků, průvodcovské služby
Tento obsah vyžaduje Macromedia Flash Player. Stáhněte Flash
Obsah stránky:O mně


  Prezentace

 • Již od roku 2005 se široce zabývám činnostmi spojenými s filologickou praxí, tj. poskytují řadu služeb na základě svých jazykových a dalších znalostí. Na všechny tyto činnosti mám Živnostenské oprávnění.
 • Nabízím především překladatelské, tlumočnické a další služby v kombinaci čeština – ruština – francouzština. Kromě toho překládám do ruštiny i do češtiny texty psané ukrajinsky.
 • Od roku 2005 se profesionálně věnuji výuce ruského a francouzského jazyka i češtiny pro cizince. Výuce cizích jazyků se věnuji již kolem 10 let.
 • Od roku 2003 pravidelně trávím prázdniny i další volné dny jako průvodce turistických skupin z rusofónních a frankofónních zemí. Provádění turistů je pro mne spíše koníčkem.
 •  

  Spolupráce

 • Snažím se nabídnout svým zákazníkům co největší flexibilitu, proto již několik let stále spolupracuji s celou řadou českých překladatelských agentur a s jednotlivými obchodními firmami rozšiřujícími svou činnost na východ (ruština).
 • Když se to týká výuky, rád se přizpůsobím klientovi jak z hlediska časového umístění výuky, tak i z hlediska obsahu.
 • Jako průvodce spolupracuji jak s velkými skupinami, tak i s jednotlivci. Průvodcovskou činnost vykonávám především v Jihočeském kraji, na Vysočině a v Jihomoravském kraji.
 •  

Zpět na obsahPřekladatelské služby


  Jazyky a jazykové kombinace pro překlad

 • Mám dlouhodobé zkušenosti s překládáním v následujících kombinacích:
  1. z češtiny do ruštiny - z ruštiny do češtiny
  2. z francouzštiny do ruštiny - z ruštiny do francouzštiny
  3. z češtiny do francouzštiny - z francouzštiny do češtiny
  4. od ledna r. 2008 se věnují překladu z ukrajinštiny
  5. kromě toho ze slovenštiny do ruštiny
 • Nabízím především překladatelské, tlumočnické a další služby v kombinaci čeština – ruština – francouzština. Kromě toho překládám do ruštiny i do češtiny texty psané ukrajinsky.
 • Od roku 2005 se profesionálně věnuji výuce ruského a francouzského jazyka i češtiny pro cizince. Výuce cizích jazyků se věnuji již kolem 10 let.
 • Od roku 2003 pravidelně trávím prázdniny i další volné dny jako průvodce turistických skupin z rusofónních a frankofónních zemí. Provádění turistů je pro mne spíše koníčkem.
 •  

  Specializace

 • Překládám texty s širokým zaměřením od uměleckých do úzce speciálních odborných.
 • Mezi ně patří texty pro obchodní styk:
  - obchodní korespondence
  - smlouvy a dohody
  - osvědčení
  - posudky
  - zprávy atd.
 • Texty široce filologického charakteru:
  - povídky
  - scénáře a titulky k filmům
  - články a studie (včetně vědeckých)
  - soukromé dopisy
  - texty pro návštěvníky muzeí, hradů a zámků
 • Dokumenty pro úřední účely s razítkem soudního překladatele:
  - rodné listy
  - diplomy
  - maturitní vysvědčení atd.
  - turistické letáky a další
 •  

 • Překlad vyhotovím podle domluvy s klientem v co nejkratší možné době a za přijatelnou cenu! Cena dohodou!
 • Cena se vypočítá podle normostrany (N/S). Každá standardní normostrana se rovná 1800 znaků včetně mezer nezávisle na písmu, řádkování a dalším formátování. Normostrany se počítají na výsledném, nikoliv na výchozím textu. Minimálně účtuji 1 normostranu (včetně kratších překladů).
 • U textu nedodaných v programech Microsoft Office účtuji 10% příplatek.
 • U expresních překladů účtuji 100% příplatek
 •  

Zpět na obsahTlumočnické služby


  Jazyky a jazykové kombinace pro tlumočení

 • Tlumočím pouze v kombinaci RUŠTINA - ČEŠTINA a naopak.
 •  

  Nabízím

 • - konsekutivní (postupné) tlumočení
  - simultánní (kabinové) tlumočení
  - soudní tlumočení
 •  

 • Ceny dohodou!
 • Minimálně účtují 1 hodinu tlumočení.
 • Do ceny za tlumočení není zahrnuto cestovné, které se účtuje zvlášť.
 •  

Zpět na obsahTlumočnické služby


 • Dlouhodobě spolupracuji s celou řadou jazykových škol.
 • Několik let pracuji na Jihočeské univerzitě.
 • Pro výuku používám jak nejmodernější učebnice, které jsou k sehnání v současné době, tak i vlastní „vynálezy“, články z novin a časopisu, materiály „na míru“, nahrávky, úryvky z filmů, obrázky atd.
 • Ve větší míře se věnuji intenzivním kurzům pro dospělé.
 • Podle dohody s klientem jsou možné i jiné varianty.
 • Lze organizovat následující kurzy ruštiny, francouzštiny či češtiny pro cizince:
  - individuální
  - intenzivní
  - firemní
 •  

Zpět na obsahPrůvodcovská činnost


  Pro skupiny

 • Poskytuji průvodcovské služby v RUŠTINĚ a FRANCOUZŠTINĚ.
 • Rád Vás seznámím s krásami tří krajů České republiky: Jihočeského, Vysočiny a Jihomoravského. Ve všech těchto krajích provádím ve spoustě měst:
  - České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec, Tábor, Jihlava, Pelhřímov, Brno aj.
 • Velmi rád zorganizuji výlet, návštěvu památky, hradu, zámku, pivovaru (včetně zajištění tlumočení), kromě toho zajistím stravování, návštěvu jiných objektů a zařízení či jiný program.
 •  

  Pro jednotlivce

 • Individuálním turistům nabízím zajímavý program na jeden či několik dní, do něhož jsou zahrnuty návštěvy památek, pivovarů, přírodních rezervací či odpočinkový relaxační program.
 • Společně můžeme navštivit řadu historických měst v Jižních Čechách, na Vysočině či v Jižní Moravě :
  - České Budějovice, Český Krumlov, Třeboň, Jindřichův Hradec, Tábor, Jihlava, Pelhřímov, Brno aj.
 • Rád Vám ukážu krásy Šumavských a Novohradských hor, poskytnu pomoc či tlumočnické služby při návštěvě restaurací, aquaparků atd.
 • Kromě toho rád projedu s Vámi na kole po Jižním Čechám či Rakousku. Nebo můžeme spolu absolvovat plavbu na raftu po Vltavě.
 •  

Zpět na obsahKontakty


  Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.

 • Překlady, tlumočení, výuka, průvodce

 • České Budějovice


 • Mobil: (+420) 721 830 355

 • E-mail: info@artemov.cz
 •  

Zpět na obsah
Překladatelská agentura Aedit